Patērētāju noteikumi un nosacījumi

Pirms pasūtījuma veikšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus. Noteikumu un nosacījumu, kā arī pasūtījuma kopiju saglabājiet turpmākai izmantošanai.

1.            Definīcijas

1.1          Šajos noteikumos un nosacījumos: 

1.1.1      vārdi „mēs”, „mums” un „mūsu” nozīmē uzņēmumu „EET Europarts” (juridiskā adrese: Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød,
Dānija),

1.1.2      vārdi „jūs” un „jūsu” attiecas uz jebkuru mūsu preču pircēju,

1.1.3      „līgums” nozīmē šos noteikumus un nosacījumus kopā ar jūsu pasūtījuma apstiprinājumu,

1.1.4      „preces” nozīmē jebkuru produktu vai pakalpojumu, kuru jūs mums pasūtat,

1.1.5      „pasūtījums” nozīmē jūsu pasūtījumu, kas izdarīts ar nolūku iegādāties mūsu piedāvātās preces,

1.1.6      „pasūtījuma apstiprinājums” nozīmē mūsu apstiprinājumu jūsu veiktajam pasūtījumam,

1.1.7      „patērētājs” ir ikviena fiziska persona, kura veic pie mums pasūtījumu nolūkos, kas nav saistīti ar tirdznieciskiem darījumiem, uzņēmējdarbību vai profesiju,

1.1.8      „tīmekļa vietne” ir mūsu tīmekļa vietne: http://www.eeteuroparts.lv vai jebkura „EET Europarts Group” tīmekļa vietne.

2.            Darījumi ar uzņēmumiem

Ja jums kā preču pasūtītājam nav piemērojams statuss „patērētājs” (piem., tāpēc, ka jūs pārstāvat uzņēmumu):

2.1          šie noteikumi un nosacījumi uz jums neattiecas, un

2.2          mūsu „noteikumi un nosacījumi uzņēmumiem” nozīmē jūsu pasūtījumu un ar jums noslēgtu līgumu par pasūtījuma izpildi.

3.            Līguma noteikumi

3.1          Visi preču pasūtījumi ir uzskatāmi par jūsu piedāvājumu iegādāties preces, ievērojot šos noteikumus un nosacījumus. Pasūtījumu apstiprinām vai neapstiprinām pēc saviem ieskatiem.

3.2          Mēs jebkurā laikā varam mainīt šos noteikumus un nosacījumus.Jebkuras izmaiņas attieksies uz visiem jūsu pasūtījumiem, kas būs veikti pēc noteikumu un nosacījumu atjaunināšanas uzņēmuma tīmekļa vietnē.Izmaiņas neattiecas uz pasūtījumiem, kas ir veikti pirms izmaiņu publicēšanas tīmekļa vietnē.

3.3          Mēs esam parūpējušies par to, lai mūsu tīmekļa vietnē (arī palīdzības lapās) sniegtā informācija nebūtu pretrunā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.Tomēr, ja tiek konstatētas kādas neatbilstības vai pretrunas, vērā tiek ņemti šie noteikumi un nosacījumi, nevis tīmekļa vietnē publicētā pretrunīgā vai neatbilstīgā informācija.

3.4          Jūsu pasūtījumu iegādāties preces saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem mēs apstiprināsim, izsniedzot pasūtījuma apstiprinājumu. Šajā brīdī abām pusēm kļūs saistoši arī līguma noteikumi.

3.5          Lai arī mēs darīsim visu iespējamo, lai piegādātu pasūtījuma apstiprinājumā norādītās preces, var būt situācijas, kurās nevarēsim nodrošināt preču piegādi, piemēram, (i) preces vairs netiek ražotas vai nav pieejamas vai (ii) ja mūsu tīmekļa vietnē ir norādīta nepareiza cena. Šādos gadījumos ar jums sazināsimies un informēsim par notikušo, kā arī sniegsim iespēju veikt atkārtotu pasūtījumu vai to atcelt. Ja jūs izvēlēsieties pasūtījumu atcelt, lai gan apmaksa būs veikta, mēs atmaksāsim jebkuru summu, kas būs iemaksāta par pasūtītajām precēm.

4.            Cena un apmaksa

4.1          Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka pasūtījuma veikšanas brīdī tīmekļa vietnē ir norādītas precīzas cenas un preču apraksti.

4.2          Preču cena būs norādīta pasūtījuma apstiprinājumā un rēķinā.

4.3          Jums ir jāapmaksā arī rēķinā norādītā piemērojamā PVN likme.

4.4          Jums ir jāsedz arī preču piegādes izmaksas atbilstoši tīmekļa vietnē un rēķinā sniegtajiem norādījumiem.

4.5          Apmaksa tikai ar pārskaitījumu. Sīkāku informāciju atradīsiet pasūtījuma apstiprinājumā.


4.6          Ja veicat wiretransfer, Jūs saņemsiet pasūtījuma apstiprinājumu. Preces tiks piegādātas pēc maksājuma apstiprinājuma. Ja maksājums netiks saņemts 10 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas, pasūtījums tiks atcelts.

4.7          Pasūtījuma apstiprinājumu, rēķinu un preces jums nosūtīsim uz pasūtījuma apstiprinājumā norādīto piegādes adresi.

4.8        Apmaksa par precēm ir jāveic pirms preču izsūtīšanas. Preču piegādi mēs varam aizturēt līdz brīdim, kad tiek saņemt pilns maksājums. Ja mēs esam piegādājuši preces, bet par tām nav veikta apmaksa un tās uz pieprasījuma pamata netiek atgādātas atpakaļ, mēs varam ieturēt nenokārtoto maksājumu un/vai preces, un piedziņas izmaksas būs jāsedz jums.

5.            Piegāde

5.1          Visas piegādes tiek veiktas no mūsu noliktavas saskaņā ar noteikumiem piegādei no rūpnīcas (Ex Works), kas nozīmē, ka jūs sedzat visas transportēšanas izmaksas un riskus.

5.2          Pasūtītās preces mēs piegādāsim uz pasūtījuma apstiprinājumā norādīto piegādes adresi. Ja apmaksu veiksiet, izmantojot kredītkarti, preces nogādāsim kredītkartei piesaistītajā adresē, kas būs norādīta pasūtījuma apstiprinājumā.

5.3          Pasūtījuma apstiprinājumā ir norādīts aptuvens piegādes datums.

5.4          Pēc saņemšanas jums uzreiz ir jāpārbauda visas piegādātās preces un mūs jāinformē, ja kāda prece trūkst, ir piegādāta nepareiza prece vai nepareiza instrukcija, ir notikusi kāda cita kļūda, ir bojāts preču iepakojums vai ir redzami bojājumi. Šādos gadījumos preču piegādes brīdī jums ir jāsniedz rakstisks ziņojums kurjeram un mums.

5.5          Ja, ierodoties mūsu kurjeram, nebūs neviena, kas var pieņemt preces, tās divas dienas glabāsies pie kurjera, un jūs varēsiet vienoties par jaunu piegādes datumu. Ja jūs divu dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājumā norādītā datuma nepieņemsiet piegādātās preces, mēs saglabājam tiesības uzskatīt, ka pasūtījums ir atcelts no jūsu puses. Šādā gadījumā mēs atmaksāsim par preci samaksāto naudu, bet ieturēsim naudas summu, kas sedz piegādes izdevumus.

5.6          Ja, veicot pasūtījumu, būs norādīta nepareiza vai neprecīza piegādes adrese, kā rezultātā mēs mēģināsim, bet nespēsim veikt preču piegādi, mēs saglabāsim tiesības uzskatīt, ka pasūtījums ir atcelts no jūsu puses. Šādā gadījumā mēs atmaksāsim par preci samaksāto naudu, bet ieturēsim naudas summu, kas sedz piegādes izdevumus.

5.7          Ja kāda no jūsu pasūtītajām precēm nav pieejama, mēs varam piegādāt preces, kas ir pieejamas. Pārējās pasūtītās preces piegādāsim, cik vien ātri tas būs iespējams.

6.            Īpašumtiesību un riska nodošana

6.1          Saskaņā ar 5.1 panta noteikumiem tiesības uz precēm un riskiem pāriet jūsu īpašumā brīdī, kad mēs saņemam pilnu maksājumu vai arī preču piegādes brīdī. Šo noteikumu un nosacījumu neievērošanas gadījumā mēs jums varam jebkurā brīdī pieprasīt piegādātās preces atdošanu pirms preces ir kļuvušas par jūsu īpašumu.

6.2          Risks nozīmē:

6.2.1      7.1 punktā norādītajā laika posmā un visos apstākļos pienākums saprātīgi rūpēties par saņemtajām precēm, un

6.2.2      pēc tam, kad preces ir jums piegādātas, beidzoties 7.1 punktā norādītajam laika posmam, jūs uzņematies atbildību par bojājumiem, kas nodarīti preci lietojot, pārvietojot vai uzglabājot.

7.            Jūsu tiesības atgriezt / apmainīt preces un saņemt kompensāciju.

7.1          Gadījumā, ja saņemiet bojātu produktu vai jebkurus citus ar garantiju saistītus jautājumus, jūs variet pieteikt, izmantojot mūsu mājaslapu. Lai atgrieztu preci, informējiet mūs ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas dienas. Paziņojums par preču atgriešanu ir noformē rakstveidā un tam ir jābūt apstiprinātam no EET Europarts.

7.2          Gadījumā, ja atgriežat preci vai garantijas jautājumos (RMA), Jums ir pienākums atdot preci mums uz savu izmaksu un riska rēķina.

7.3          Gadījumā, ja piesakieties uz RMA, jums ir jārūpējas par precēm, ko saņemat, no paša saņemšanas brīža līdz brīdim, kad tās mums tiek atgrieztas. Mēs paturam tiesības vērsties pret Jums un nosūtīt atpakaļ preces, kas atgriešanas laikā ir bojātas vai arī ir bojātas laika posmā, kamēr atradās Jūsu īpašumā. 


Patērētājs uzņemas risku, kas var rasties, samazinoties preces vērtībai. EET Europarts patur tiesības noteikt samazināto preču vērtību.


7.4          Ja jūs neatgriežat preci punktā 7.1 noteiktajā termiņā, mēs paturam tiesības iekasēt papildus maksu par precēm EUR 35 vai 30% apmērā no preču vērtības.

7.5          Ja jūs esat pieteicis RMA un saņēmis apstiprinājumu no EET Europarts, bet neesat atgriezis preces kā tas ir noteikts līgumā, mēs paturam tiesības piedzīt no jums preces vērtību. Patērētājam ir jāpierāda, ka preces ir tikušas nosūtītas atpakaļ uz EET Europarts.

7.6          RMA atgriešanas gadījumos, mēs atmaksāsim jums preces vērtību, 10 dienu laikā no brīža, kad preces būs atgriezusies mūsu noliktavā.

               Ja vēlaties iesniegt ODR sūdzību, lūdzu, sekojiet tiešsaitei šeit.

8.            Preces ar defektiem

8.1          Šajos noteikumos un nosacījumos preces ar defektiem ir jebkuras preces, kuras mēs jums esam piegādājuši, bet kuras neatbilst līguma noteikumiem. Preces ar defektiem neietver preces, kuru bojājumu rašanās iemesls ir dabisks nodilums, apzināti nodarīti bojājumi, negadījums, jūsu vai kādas trešās puses neuzmanība, lietošana neatbilstošiem nolūkiem, ražotāja vai mūsu noteikumu neievērošana, pārveidojumi vai remontdarbi, kas veikti, nesaņemot mūsu vai ražotāja atļauju.

8.2          Jums ir iespējami ātri mūs jāinformē par jebkurām trūkstošām, nepareizi piegādātām vai citādi nepareizām precēm, ja tām ir defekti.

8.3          Mūsu tīmekļa vietnē ir norādīta informācija par to, kā mūs informēt par precēm ar defektiem un, kā šo problēmu atrisināt. Visi RMA pieprasījumi ir jāiesniedz, izmantojot mūsu tiešsaistes preču atdošanas formu. Vairāk informācijas, lūdzu, meklējiet mūsu tīmekļa vietnē.

8.4          Ja atdodat mums preces ar defektiem, varat to darīt arī, uzņemoties segt izmaksas un riskus. Jums ir jānodrošina, lai visas bojātās preces tiktu pareizi nosūtītas atpakaļ – atbilstoši iepakotas un ar etiķeti, uz kuras ir norādīta mūsu adrese. 

8.5          Par preci samaksātā nauda netiks atdota līdz brīdim, kamēr mēs nebūsim saņēmuši atpakaļ nosūtīto preci. Atmaksājot naudu, kas samaksāta par preci ar defektiem, tiks atlīdzināta arī piegādes maksa.

8.6          Ja jūs atdosiet atpakaļ preci, kas jūsuprāt ir bojāta, bet, veicot pārbaudi, defekti netiks konstatēti, mēs varam no jums ieturēt transporta un mūsu faktiskās izmaksas.

9.            Nepārvaramas varas apstākļi

Mēs darām visu iespējamo, lai izpildītu savas šajā līgumā noteiktās saistības. Mēs neuzņemamies atbildību par līgumā noteikto mūsu saistību neizpildi vai izpildes aizkavēšanos, ja tādas neizpildes vai izpildes aizkavēšanās iemesls ir apstākļi, kas ir ārpus mūsu kontroles. Aizkavēšanās gadījumā mēs savas saistības izpildīsim, tiklīdz tas būs iespējams.

10.          Atbildības ierobežošana

10.1        Nekas no līgumā noteiktā neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par nāvi vai traumām, ko izraisījusi nolaidība vai pārkāpums no mūsu puses, vai par pārkāpumiem un atbildību, kas nav izslēdzama saskaņā ar likumu.

10.2        Mēs neuzņemamies atbildību jūsu priekšā par zaudējumiem vai bojājumiem:

10.2.1    ja mēs, mūsu darbinieki vai pārstāvji nav pārkāpuši juridiskos pienākumus attiecībā uz jums; 

10.2.2    ja šādi zaudējumi vai bojājumi, pieņemot pasūtījumu, nav iepriekš prognozējami;

10.2.3    ja jūs pārkāpjat kādu no līguma noteikumiem, kā rezultātā zaudējumi vai bojājumi tiek palielināti.

10.3 Saskaņā ar 10.1 pantu mūsu maksimālā atbildība pret jums saskaņā ar līgumā noteikto, civiltiesību pārkāpuma gadījumā (tai skaitā nolaidība) vai citā veidā nepārsniedz summu, kas vienāda ar divkāršu jūsu pasūtīto preču vērtību.

10.4        Šie noteikumi un nosacījumi neietekmē jūsu kā patērētāja tiesības.

11.          Attēli

Tīmekļa vietnē izvietotajiem attēliem ir tikai ilustratīva nozīme, un tie var nedaudz atšķirties no faktiskajām precēm.

12.          Privātums

12.1        Jūsu privātumu mēs uztveram ļoti nopietni. Jūsu norādīto informāciju mēs izmantosim tikai un vienīgi, lai apstrādātu jūsu veiktos pasūtījumus vai sniegtu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, jums varētu šķist interesanti.

12.2        Jūsu personīgā informācija netiks izmantota nekādiem citiem nolūkiem, tiks glabāta uz mūsu drošā servera un apstrādāta saskaņā ar visiem spēkā esošajiem Dānijas datu aizsardzības likumiem.

12.3        Mēs vai citi mūsu grupas uzņēmumi var izmantot jūsu personīgo informāciju, tikai ievērojot šī panta noteikumus. Mēs darām visu iespējamo, lai novērstu nepilnvarotu personu piekļuvi jūsu personīgajiem datiem. Personīgie dati bez jūsu piekrišanas netiks pārdoti vai pārsūtīti ārpus mūsu grupas robežām trešajām pusēm.

12.4        Jums var būt jānorāda šāda informācija:

12.4.1    personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, rēķinu saņemšanas un/vai piegādes adrese,

12.4.3    informācija, kas mums ļautu jūs atpazīt un uzzināt, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni. Šos datus apkopo sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels fails, kuru mēs nosūtām uz jūsu datoru un kurš pēc tam glabājas jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā vai uz cietā diska. Tas satur unikālu numuru, bet nesatur personīgu informāciju. Ar sīkdatni iegūtā informācija nekādā veidā netiks nodota trešajām pusēm un tiks saglabāta izmantošanai tikai mūsu uzņēmuma vajadzībām.

12.5        Ja nevēlaties, lai mēs jums sūtām informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz adresi sales@eeteuroparts.lv.

13.          Likums

Šos noteikumus un nosacījumus, kā arī ar jums noslēgto līgumu regulē Dānijas likums, un uz to attiecas neekskluzīva Dānijas tiesu jurisdikcija.